Welkom

op deze educatieve site voor zorgverleners in de GGz

Korte artikelen en concrete handvatten over het kortdurend behandelen

Blog

Langere artikelen over het kortdurend behandelen en de generalistische visie

Artikelen

Informatie over training en workshop in het kortdurend behandelen

Training

Handige formulieren en artikelen om aan cliënten mee te geven in een kortdurende behandeling (wordt aan gewerkt).

Treffende metaforen om te gebruiken in een kortdurende behandeling

Metaforen

Aangeraden boeken om te lezen, om je verder te bekwamen

Leestips