Training

Met de veranderingen in het GGz landschap wordt van psychologen steeds vaker verlangd dat zij hun behandelingen kortdurender en efficiënter vormgeven. Opgelopen wachttijden bij verschillende praktijken en instellingen leggen bovendien nadruk op de noodzaak om in kortere tijd meer cliënten te helpen. Op deze website is al de nodige informatie te vinden hoe dit in de praktijk te brengen.
​​
De ervaring leert echter dat dit niet voldoende is om te leren hoe het kortdurend behandelen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Daarvoor kan aanvullende training bijzonder nuttig zijn. Ik bied professionele trainingen aan aan psychologisch hulpverleners in het kortdurend behandelen. De inhoud van de trainingen bestaat uit kennisoverdracht over kortdurend behandelen, relevant beeldmateriaal, demonstraties en oefenen met verschillende onderdelen van het kortdurend behandelen.

De training is beschikbaar voor psychologen, psychiaters en POH GGz die het kortdurend behandelen in de vingers willen krijgen. Er zijn twee ‘standaard’ trainingen beschikbaar, zie onder.

EFFECTIEF KORTDUREND BEHANDELEN

Basistraining

Deze training bevat de visie achter het kortdurend behandelen, een intake voeren volgens het KOP-model, stellen van concrete behandeldoelen en inzetten van generalistische interventies. Er is voldoende mogelijkheid om casuïstiek te bespreken.

EFFECTIEF KORTDUREND BEHANDELEN

Vervolgtraining

Deze training borduurt voort op de kennis en ervaring uit de eerste training. We gaan wat uitgebreider stilstaan bij de evidentie achter het kortdurend behandelen, leren om doelen te stellen bij complexere casussen, oplossingsgericht werken en het afsluiten van eindeloze behandelingen. Ook is er mogelijkheid om casuïstiek te bespreken.

Interesse in een training?