Training

EFFECTIEF KORTDUREND BEHANDELEN

Met de veranderingen in het GGz landschap wordt van psychologen steeds vaker verlangd dat zij hun behandelingen kortdurender en efficiënter vormgeven. Opgelopen wachttijden bij verschillende praktijken en instellingen leggen bovendien nadruk op de noodzaak om in kortere tijd meer cliënten te helpen. 
​​
De ervaring leert dat training bijzonder nuttig kan zijn om te leren hoe het kortdurend behandelen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Ik bied een tweedaagse training aan over het kortdurende behandelmodel. De inhoud van de training bestaat uit kennisoverdracht over kortdurend behandelen, relevant beeldmateriaal, demonstraties en oefenen met verschillende onderdelen van het kortdurend behandelen.

De training is beschikbaar voor psychologen, psychiaters en POH GGz die het kortdurend behandelen in de vingers willen krijgen. Er is veel ruimte voor interactie en oefenvormen.

DAG 1 – BASIS

Deze dag bevat de visie achter het kortdurend behandelen, een intake voeren volgens het KOP-model, stellen van concrete behandeldoelen en inzetten van generalistische interventies. Er is voldoende mogelijkheid om casuïstiek te bespreken.

DAG 2 – VERVOLG

We gaan wat uitgebreider stilstaan bij de evidentie achter het kortdurend behandelen, leren om doelen te stellen bij complexere casussen, oplossingsgericht werken en het afsluiten van eindeloze behandelingen. Ook is er mogelijkheid om casuïstiek te bespreken.

Ervaringen van vorige deelnemers

Eerdere deelnemers aan deze training beoordeelden deze met hoge rapportcijfers. De training in zijn geheel werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 9,3. Met name de toepasbaarheid van het geleerde in de dagelijkse praktijk, evenals de interactivitieit van de training, werden door de deelnemers op prijs gesteld.

“Met deze training wordt niet alleen de cliënt in zijn kracht gezet, maar ook de therapeut. Ik heb meer plezier gekregen in mijn werk en voel me zelfverzekerder. Ik denk dat de meeste therapeuten onderschrijven dat zij het belangrijk vinden dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt, er tastbare resultaten bereikt worden en de cliënt zich competenter gaat voelen om zelf het leven aan te kunnen. Maar al deze goede bedoelingen ten spijt: als je niet heel bewust bent hóe je therapie geeft, kun je juist het tegenovergestelde ervan bereiken. Errez Bar weet met zijn training helder en duidelijk over te brengen waar het over zou moeten gaan in therapie. Dat de behandelingen daardoor ook nog eens korter duren, is mooi meegenomen. Ik kan het van harte aanbevelen. Juist ook voor ervaren therapeuten.”

J. Tonnaer

GZ-psycholoog

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden van de training.