Training

LEREN DOOR OEFENING

Met de veranderingen in het GGz landschap wordt van psychologen steeds vaker verlangd dat zij hun behandelingen kortdurender en efficiënter vormgeven. Opgelopen wachttijden bij verschillende praktijken en instellingen leggen bovendien nadruk op de noodzaak om in kortere tijd meer cliënten te helpen. Op deze website is al de nodige informatie te vinden hoe dit in de praktijk te brengen.
​​
De ervaring leert echter dat dit niet voldoende is om te leren hoe het kortdurend behandelen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Daarvoor kan aanvullende training bijzonder nuttig zijn. Ik bied een professionele training aan aan psychologisch hulpverleners in het kortdurend behandelen. De inhoud van de training zal bestaan uit kennisoverdracht over kortdurend behandelen, relevant beeldmateriaal, demonstraties en oefenen met verschillende onderdelen van het kortdurend behandelen.
De training is beschikbaar voor psychologen en andere psychologisch hulpverleners die het kortdurend behandelen in de vingers willen krijgen. Het is een eendaagse training die kan worden ingekocht door organisaties die hier interesse in hebben. De training wordt in groepsverband aangeboden, aan groepen tot maximaal 15 deelnemers. Trainingen worden in company aangeboden, of op locatie in Arnhem.

Ook bied ik supervisie aan in het kortdurend behandelen. De supervisie vindt individueel plaats.

Neem contact op